ÚJ, EGYEDÜLÁLLÓ
TESZTEKKEL SEGÍTÜNK MEGTALÁLNI A TEHETSÉGET

Az EFOP-3.2.1. projekt keretében, kiváló kutató
szakemberek, pedagógusok részvételével, országos
reprezentatív mintán végzett sztenderdizálás eredmé-
nyeként elkészültek a vizuális és verbális feladatokat
tartalmazó kreativitástesztek, valamint a kérdőíves
kitöltést igénylő tehetség értékelő skálák. A szakmai
fejlesztő munka arra irányult, hogy hiánypótló, új,
korszerű, megbízható és érvényes mérőeszközöket
kapjanak kézhez a tehetséggondozásban részt vevő
szakemberek.

2020 FEBR. 18.

Tesztek nélkül a kiemelkedő kreatív képességek a problémamegoldásra szánt feladatok jellege
miatt többnyire észrevétlenek maradnak a mindennapi pedagógiai gyakorlat számára. Pedig a
kreativitás a fiatal években és a felnőtt korban is az egyik legfontosabb összetevője a tehetségnek,
és egyre nagyobb a szerepe a munkavállalói készségek értékelésekor

Az elmúlt két évtizedben a hazai szakemberek a kreativitás
mérésekor csak bizonytalan érvényességű, elavult tesztnormákra
támaszkodhattak, melyek mindössze a 16–17 éves tanulókra voltak érvényesek. A tesztfejlesztéssel most új feladatokkal, korszerűsített normákkal, a 7-18 évesek széles életkori spektrumában válhat valóra a tehetségazonosítás, így a fejlesztés során mind a pedagógusok, mind az érintett szülők számára több idő, megalapozottabb háttér áll rendelkezésre.

Mostantól a Nemzeti Tehetség Központ együttműködő intézményeiben a Minősített Tehetség-
gondozó Műhelyekben kreativitástesztet alkalmazó pszichológus közreműködésével elérhető
közelségbe kerül ennek az igen fontos, de rejtőzködő képességnek a feltárása. Az értékelő skálák 
a kutatásban részt vevő pedagógusok tapasztalataira és megfigyeléseire alapozva 14 tehetségterületen segítik elő a tehetségazonosítást, további 3 skála pedig a tanulók motivációs állapotáról nyújt információkat. Az értékelő skálák olyan tehetségterületeket is felölelnek,
amelyek képességtesztekkel vagy kompetenciatesztekkel nem mérhetők. A tesztek alkalmazásával a 11–18 éves, kiemelkedő készségekkel, tehetséggel rendelkező tanulókat strukturált rendszerben tudják a szakemberek felismerni és segíteni abban, hogy képességeik maximumát teljesítsék

A kidolgozott tesztek nem jöhettek volna létre a közreműködő általános és középiskolák
elhivatott pedagógusai nélkül, így Dr. Lantos Krisztina, a Nemzeti Tehetség Központ ügyvezetője minden konvergencia régióban működő Minősített Tehetséggondozó Műhely részére

egy kreativitásteszt-csomagot és egy értékelő skála tesztcsomagot adott át.

NEMZETI TEHETSÉG KÖZPONT

Nemzeti Tehetség Központ

Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

székhely: 1134 Budapest, Váci út 49.

Telefon: +36 70 643 9365
cégjegyzékszám: 01-09-345481
adószám: 26798819-2-41