NEMZETI TEHETSÉG KÖZPONT

Nemzeti Tehetség Központ

Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

székhely: 1134 Budapest, Váci út 49.

Telefon: +36 70 643 9365
cégjegyzékszám: 01-09-345481
adószám: 26798819-2-41

Stipendium Peregrinum ösztöndíj

Stipendium

Peregrinum

Stipendium Peregrinum ösztöndíj

A Stipendium Peregrinum ösztöndíj a Nemzeti Tehetség Központ legújabb projektje, amely azon kiemelkedő tehetségeknek szól, akik képességeik, tudásuk alapján a világ legrangosabb egyetemeire készülnek felvételizni, és akik vállalják, hogy megszerzett tudásukat tanulmányaik alatt és azt követően hasznosítani fogják Magyarországon. 

 

A felsőoktatás az emberi erőforrás, a tudás és az innováció fontos bázisa, az ország versenyképességében jelentős szerepet tölt be. A benne rejlő lehetőségek a hazai intézményrendszer fejlesztése mellett a nemzetközi együttműködések és a nemzeti érdekek szerinti peregrináció, azaz a külföldi egyetemeken való tanulás eszközeivel is kamatoztathatók. A hazai munkaerőpiacon különös jelentőséggel bír a világ legrangosabb egyetemein szerzett diplomával elhelyezkedők száma, a külföldön megszerzett tudás hazai hasznosulása. Különösen igaz ez azon külföldi diplomákra, amelyek a leggyorsabban fejlődő iparágakban hasznosítható tudást igazolják. Emellett az egyén tehetségkibontakoztatása szempontjából is fontos, hogy a legkiemelkedőbbek a legkiemelkedőbb egyetemeken teljesítsék a képességeikhez méltó kihívásokat még akkor is, ha ezek speciális esetben csak az országhatáron túl állnak rendelkezésre.

A legkiemelkedőbb tehetségek kiemelkedő támogatást érdemelnek.

Csakhogy a legrangosabb külföldi egyetemeken a tanulás költségei meghaladják a legtöbb magyar család teherbíró képességét,  a rosszabb anyagi helyzetűek körében pedig már a felvételivel járó kiadások is megoldhatatlanok. Így a projekt a külföldi peregrináció nagy hagyományú, évszázados tehetségfejlesztő gyakorlata révén jelentős mértékben járulhat hozzá a hazai tehetségvagyon gyarapodásához.

A támogatott hallgatók külföldön megszerzett tudása révén a világ legfontosabb szakmai/tudományos műhelyeiből kurrens, speciális tudás áramlik az országba, jelentős hozzáadott értéket teremtve a hazai munkaerőpiac, kutatás-fejlesztés és kultúra területén.

 

A tehetséges fiatalokat támogató projekt két komponensből áll. Az „A” komponens lehetővé teszi, hogy a legrangosabb egyetemek személyes felvételi vizsgájára a nehéz anyagi helyzetű tehetséges fiatalok is eljussanak, ezáltal a szocioökonómiai háttérből származó esetleges hátrányok csökkenjenek.

A projekt „B” komponensére azok a legkiemelkedőbb tehetségű fiatalok pályázhatnak, akik a világ legrangosabb egyetemeire nyernek felvételt.

 

A Stipendium Peregrinum ösztöndíjat elnyerőknek a teljes évi tandíjukat, lakhatásukat

fenntartási költségeit fedezzük.

 

Ennek következtében a legkiválóbbak a legkorszerűbb ismeretekhez jutva és a legmodernebb infrastrukturális feltételek között,

optimális környezetben bontakoztathatják ki képességeiket, a világ legrangosabb egyetemeinek egyikén.

 

Az ösztöndíj feltételrendszerét hamarosan nyilvánosságra hozza a Nemzeti Tehetség Központ. Célunk, hogy a 2019. október 1-jei megalakulást követően az „A” komponens esetében már 2019 decemberében, a „B” komponens esetében pedig 2020 májusában odaítélhessük az első ösztöndíjakat.

A Stipendium Peregrinum ösztöndíj teljes egészében az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásával jött létre.

Interjú dr. Lantos Krisztinával a Stipendium Peregrinum ösztöndíjról az M1 Ma reggel című műsorában (2020. jan. 10.)

Letölthető dokumentumok