NTP-TIPP-M-19-0002

„London”

NTP-TIPP-M-19-0002

„A határon túli és külföldön létrejött Tehetségsegítő Információs és Programpontok támogatása”

elnevezésű pályázat keretein belül megvalósuló

»Londoni Tehetségközpont« című projekt bemutatása”

Hiszünk abban, hogy a nemzeti tehetségvagyonba beletartozik valamennyi, Magyarország határain belül és kívül élő tehetséges magyar ember tudása, kreativitása, különleges képessége, amellyel képes kitűnni és amellyel olyan értéket teremt, amelyre érdemes odafigyelni.

 

Éppen ezért nagyon fontos, hogy azok a fiatal tehetségek, akik tanulmányaik idején külföldön élnek, ne veszítsék el baráti, családi kapcsolataik intenzitását, gyarapítsák gazdasági kapcsolataikat, megőrizzék nemzeti identitásukat.   

 

A Nemzeti Tehetség Központ ezen projektjének a célja egy olyan fenntartható modell kivitelezése, amely a fenti célokat szolgálja egyre gazdagodó szolgáltatásaival.

 

Elhivatottak vagyunk abban, hogy aktívan, professzionálisan, gyakorlati szolgáltatásokkal támogassuk az Egyesült Királyságban tanuló, illetve dolgozó tehetséges magyar fiatalok külföldi közösségépítését, összetartozás érzését, majd tanulmányaik befejeztével a hazai munkaerőpiacon történő elhelyezkedését, kutatásokban és projektekben való részvételét, képességeik tudatos magyarországi hasznosítását.

Az elmúlt közel négy évben a projekt a rendelkezésre álló források felhasználásával és az Egyesült Királyságban élő tehetséges fiatalok bevonásával szakmai, aktív programot alakított ki, melynek fontos célkitűzése, hogy szakmai programjain keresztül alapot biztosítson az Egyesült Királyságban és Magyarországon élő tehetséges magyar fiatalok kapcsolat teremtéséhez, így megvalósítva a tudás és tapasztalat transzfert.

A projekt indulása óta három fő célcsoportot határozott meg, amelyek a következők:

 • Az Egyesült Királyságban tanulmányokat folytató 18–35 év közötti, tehetséges magyar fiatalok, akik graduális, posztgraduális, vagy kutatói (rész-)programokban/képzésekben vesznek részt.

 • Az Egyesült Királyságban dolgozó, 18-35 év közötti tehetséges magyar fiatalok.

 • A Magyarországon élő fiatal tehetségek nemzetközi bemutatkozási lehetőségének biztosítása jelentősen hozzájárulhat az itthoni munkavállalásuk elősegítéséhez.

Szolgáltatások

 1. A Tehetség fejlesztő szolgáltatások körben olyan programok, képzések kerülnek megvalósításra, amelyek segítik az Egyesült Királyságban élő magyar fiatalokat abban, hogy a bennük rejlő potenciált és tehetséget felfedezzék és azt a saját hasznukra, és ezzel Magyarország hasznára fordítsák. A felismert tehetség és annak fejlesztésével ezek a fiatalok sikeresebben teljesíthetnek az egyetemi tanulmányaik során, nagyobb eséllyel tudnak munkát vállalni, vagy magasabb eredményeket elérni a munkaerőpiacon.

 

NEXT Hungary Gyakornoki és Pályakezdő Program

A NEXT Hungary Gyakornoki és Pályakezdő Program alapvető célkitűzése, hogy olyan magyarországi gyakornoki és pályakezdő programokat, pozíciókat kínáljon az Egyesült Királyságban tanuló vagy már végzett magyar fiataloknak, amelyekkel szakmai tapasztalatot szerezhetnek, építhetik szakmai kapcsolatrendszerüket és munkaerő-piaci ismereteik bővülhetnek.

A programba bevont partnervállalatok a magyar munkaerőpiac kiemelkedő szereplői, akik biztosítják, hogy a náluk eltöltött idő alatt a gyakornokok nemzetközi viszonylatban is értékes szakmai tapasztalattal gazdagodjanak. Ezt programelemet 2017 tavaszán indítottuk, abból a hallgatók által megfogalmazott igényből, hogy a külföldön tanuló magyar hallgatók keresik a magyarországi gyakornoki pozíciókat. A magyarországi vállalatok részéről is megvan az igény, hogy aktív, magas szakmai tudással és nagyon jó nyelvismerettel rendelkező fiatalt alkalmazzon, mint gyakornok.

 

Nyilvános beszéd képzés

A nyilvános beszéd képzés célja, hogy az Egyesült Királyságban élő magyar fiatalok olyan, angol nyelvű kurzuson vegyenek részt, amely segíti őket abban, hogy hatékonyabban fejezzék ki magukat. Bármilyen kommunikációs szituációba kerülnek, legyen az egyetemi vagy munkahelyi prezentáció, konferencián való felszólalás vagy éppen önálló előadás nagyobb közönség előtt, ott megfelelően tudjanak kommunikálni, magabiztosan tudják történetüket, mondanivalójukat előadni. Az előadói készségüket fejleszteni szándékozó 18 és 35 év közötti fiatal felnőttek számára a projekt által kínált képzés, az elmúlt évek folyamán kiválóan bizonyította létjogosultságát. A speciális gyakorlatokon keresztül a résztvevők elsajátítják az ékesszólás fortélyait, a hallgatóság figyelmének lekötésére és fenntartására szolgáló technikákat, valamint a hallgatóság meggyőzésének eszközeit. Az eddigi képzésben részt vett fiatalok, amellett, hogy elsajátították ezeket a képességeket, a kurzus során szinte minden alkalommal egy önismereti vizsgálaton is keresztül mentek, ahogy folyamatosan dolgozták fel a kiadott feladatokat. A képzés végére elérkező résztvevők sok esetben levetkőzik félelmeiket, amelyek a céljaik és a megvalósításuk között állnak, így sokkal sikeresebbek és elégedettebbek lehetnek szakmailag és magánéletükben egyaránt. Mindegyik végzett fiatal a későbbiekben nagyon jól tudta alkalmazni az itt megszerzett tudást és magabiztosságuk erősödött és gyorsabban lépett előre a karrierjében.

A képzési struktúra 16 online képzési panelből és 4 elmélyítő foglalkozásból áll, melyet egy záróbeszéd (vizsga) zár.

 

Talent Zone – NEXT Nyári tábor

A Talent Zone egy több napos magyarországi tábor, amely eddig minden évben más és más témában, de ugyanazon koncepció alapján valósult meg. A 2019/20-as projekt évben a tábort összehangolnánk a NEXT Gyakornoki és Pályakezdő Programunkkal.

Fontos cél, hogy a résztvevő fiatalok a tábor folyamán megismerjék egymást, közösséget alkossanak, és a különböző programokon keresztül betekintést nyerjenek a következőbe:

 • A magyar munkaerőpiacot jellemző trendek,

 • Megismerjék azokat a kulcs kompetenciákat, amiket elvárásként támaszt a legtöbb munkáltató,

 • Feltérképezzék, hogy milyen hozzáadott értékkel bír a nemzetközi tapasztalat,

 • Rávilágítsanak a brit és magyar piacok pályázási és kiválasztási folyamatainak és normáinak a különbségeire,

 • Tudatosuljon, hogy mit keresnek a munkáltatók egy jelentkezésben, kitérve a brit és a magyar piacok közötti különbségekre,

 • Segíteni a fenti ismeretek versenyképes álláspályázatokba való átültetését,

 • Olyan technikák elsajátítása, amelyek elősegítik az állásinterjúkra és assessment centre-ökre való hatékony felkészülést és a rajtuk való megnyerő szereplést,

 • Kipróbálják magukat állásinterjú és Assessment Centre szituációkban,

 • Személyre szabott visszacsatoláson keresztül tökéletesítsék a válaszaikat és technikáikat.

 

Vállalkozás ösztönző képzés

Eddig öt alkalommal megrendezésre kerülő Startup Campus London című képzés alkalmával számos fiatal kapott segítséget vállalkozásának elindításához, illetve fejlesztéséhez. A programban résztvevők 4 szombati alkalomból álló térítésmentes kurzuson vesznek részt.

A képzésen szereplő legjobb vállalkozói ötletek egy nemzetközi befektetőkből álló szakmai zsűri előtt mutatkozhatnak be a programot záró Demo Day nevű eseményen.

A program célja az Egyesült Királyságban tanuló, dolgozó fiatalok ösztönzése saját innovatív vállalkozásuk elindítására, fejlesztésére.

A képzések során a magyar fiatalok olyan fontos témákban kapnak szakmai támogatást, mint például a csapat kialakítása, a célközönség azonosítása és piacszegmentálás, az üzleti modell felépítése, valamint prezentációs tréningen is részt vehetnek. A mentorprogram végére egy üzleti modellel, szándéknyilatkozat mintával, pénzügyi tervvel, rövid üzleti tervvel, illetve pitch deck-kel rendelkeznek.

“A Startup Campus londoni programja nem csak gyakorlati példákon keresztül mutatta be azt, hogy mik a legfontosabb lépések egy korai szakaszban lévő startup életében, hanem összekötött olyan, a startup inkubáció területén dolgozó szakemberekkel is, akik segítettek a leendő vállalkozásom megtervezésében. Mindezen túl, több alkalommal is lehetőségem volt prezentálni befektetők előtt az üzleti tervem. Rengeteg érdekes, tehetséges és nemzetközi karriert építő emberrel is találkoztam, akiknek az innovatív ötletei és lelkesedése nagyban motivált arra, hogy én is folyamatosan fejlesszem az üzleti elképzeléseimet.” – olvasható az egyik korábbi képzésben résztvevő fiatal tapasztalatairól.  

 

 2.  A Tehetség bemutatkozó szolgáltatások fő célja, hogy bemutatkozási lehetőséget biztosítson a tehetséges magyar fiatalok számára. Ezen célkitűzést a projekt két irányból valósítja meg. Egyrészről az Egyesült Királyságban élő tehetségek részére biztosítunk magyarországi megjelenési lehetőséget, különböző szakmai programokon, konferenciákon, illetve a Magyarországon élő tehetséges fiataloknak van lehetősége egy-egy előadás keretében az Egyesült Királyságban bemutatkozni, elsősorban az egyetemi tematikus estek keretein belül.

 

Tematikus hallgatói estek

A tematikus hallgatói estek a projekt célkitűzéseivel egybeeső kiemelt célja, hogy az Egyesült Királyságban tanuló tehetséges magyar fiatalok a programokon keresztül lehetőséget kapjanak kölcsönös információ- és tapasztalatcserére, a hazai és nemzetközi színtéren történő bemutatkozására, továbbá a célcsoport kulturális és közösségi igényeinek kielégítésén keresztül magyar nemzeti és kulturális értékek kultiválására. A hallgatói estek kialakítása mindig adott egyetem magyar hallgatói szervezetével közösen történik és általában egy fiatal magyar tehetségnek biztosít ahhoz lehetőséget, hogy bemutatkozzon Nagy Britanniában. Ezeken a programokon a kiutazó magyar tehetségnek lehetősége van előadás tartáson kívül szakmai kapcsolatot kialakítani az egyetem megfelelő részlegével, illetve kapcsolati hálójának bővítésére. A rendezvény kiváló lehetőséget biztosít a projekt számára, hogy az egyetemeken tanuló magyar hallgatókkal közvetlen kapcsolatot építsen ki és bevonja őket további szakmai programokba. A projektben dolgozó munkatársak igyekeznek megvalósítani azt is, hogy magyarországi hallgatói szervezettel is együttműködve, Magyarországon rendezzen hasonló eseményeket, úgy, hogy az Egyesült Királyságból invitál tehetséges, lehetőség szerint magyar előadót, aki a hallgatók számára releváns és érdekes témában tart előadást.

 

VISTA - Future Talents

A Vista elnevezésű rendezvényünk harmadik alkalommal kerülne megrendezésre, mint az Akadémiai Karrier Konferencia és Mentorprogram a magyar fiatalok igényei mentén továbbfejlesztett verziója.

A 2018-as projekt évben a rendezvény az Antall József Tudásközponttal együttműködésben, a Young Leaders Forum társrendezvényeként, a THINK.bpst konferencia keretein belül valósult meg. A továbbiakban is magyarországi partnerek bevonásával tervezzük az eseményt megvalósítani. A program nemzetközileg elismert szakemberek bevonásával az országok közötti tudástranszfer folyamatok kiépítésére és fejlesztésére törekszik, továbbá közös platformot biztosít a szakmai tapasztalat-cseréhez.

A rendezvény elismert magyar és nemzetközi előadókat hoz össze tehetséges fiatalokkal, ezzel bekapcsolva őket a jövőjüket alakító szakmai párbeszédekbe, illetve lehetőséget teremt a közösségformálásra és a kapcsolati tőkéjük hatékony kiépítésére. A konferencia lehetőséget nyújt az Egyesült Királyságból már hazatért, vagy ott élő sikeres magyar és nemzetközi szakemberek bemutatkozására. Az előadók megosztják a nemzetközi környezetben szerzett tapasztalataikat, továbbá beszélnek a szakmájukat jellemző legújabb trendekről és irányokról. Az esemény továbbá bemutatkozási platformként szolgálhat a mentorprogram számára. Struktúrájában előadások, panelbeszélgetés és szakmai műhelyekből épül fel a konferencia.

 

NEXT 4.0

A sokszínű kultúrában szocializálódó, nemzetközi tapasztalattal rendelkező fiatalok számára meghirdetett program egyaránt segíti a fiatalok szakmai fejlődését és növeli a Magyarországra való sikeres visszatérésének az esélyét. A NEXT 4.0 célkitűzései a munkaerőpiac jelenlegi gyors iramú változására és igényeire reflektálva világszerte és szektorokon keresztül olyan készségek és kompetenciák elsajátítása válik fontossá, mint innovatív gondolkodás, adaptivitás, kreativitás, kommunikációs készségek, interperszonális készségek, kultúraközi és érzelmi intelligencia. Ezentúl kiemelt feladat a magyar és a brit munkaerőpiaci különbözőségek bemutatása és a kulturális különbségek tudatosítása.

A projekt szolgáltatása a NEXT Hungary Gyakornoki és Pályakezdő Programra épül, fejlesztését és facilitálását a munkaerőpiac különböző szereplőivel és nemzetközi szakemberek bevonásával valósítja meg. A tréning továbbá jól illeszkedik a projekt Tehetség fejlesztő szolgáltatáscsomagjába, hiszen a XXI. század munkaerőpiacán való érvényesüléshez bizonyos készségek elengedhetetlenek, így például az innovatív gondolkodás, a magas szintű kultúraközi kommunikációs készség, vagy a különböző típusú intelligenciák elsajátítása.

Fejlesztési célok Egyéni szinten

 1. Innovatív gondolkodás technikák elsajátítása.

 2. Vezetői készségek fejlesztése

 3. Inkluzív gondolkodás fejlesztése - sokféleségre való fogékonyság, differenciálás fejlesztése

 4. Kulturális intelligencia fejlesztése - (re)integrálásra való felkészítés

Fejlesztési célok Csoportos szinten

 1. Közösségépítés – tematikus networking eseményeken keresztül

 2. Tudástranszfer megvalósítása

 

Mentor Program

Ebben a programcsomagban valósul meg a mentorprogram, mely az évek alatt begyűjtött információk és igények alapján lett kialakítva.  Ennek keretein belül az Egyesült Királyságban tanuló magyar hallgatókat, olyan Magyarországon élő sikeres szakemberek mentorálják, akik külföldi tanulmányaik után Magyarországot választották karrierépítésük terepéül. A programban résztvevő fiatalok olyan személyes tanácsadást kapnak, amely a későbbiekben, az egyetem befejezése után elősegíti, hogy Magyarországon folytassák szakmai karrierjük építését.

 

3. A Hazai és nemzetközi szakmai műhelyek, fórumok, rendezvények, konferenciák szolgáltatás csomag több célt is megfogalmaz, amelyek jól illeszkednek a projekt alapkoncepciójába. A programok szakmai közösségek kialakulását facilitiálják, ezzel segítve a fiatalok egymás közötti kapcsolatainak a kiépítését. Elősegítik a tanulmányaik befejezése után hazatért magyar fiatalok összetartozásának érzetét és egymás segítésének erősödését.  Az ebbe a kategóriába tartozó programok kiemelt célja, hogy összekapcsolja az Egyesült Királyság felsőoktatásában résztvevő magyar fiatalokat, a Magyarországon működő vezető, feltörekvő vagy éppen most induló cégekkel. Ezzel erősíti azt, hogy a fiatalok a tanulmányaik végeztével hazatérjenek és Magyarországon vállaljanak munkát. Továbbá a fiatalok sokoldalú érdeklődését figyelembe véve, az akadémiai, illetve a szakmai diskurzusokba való bekapcsolódásukat is elősegíti.

 

Közös Nevező

A Közös Nevező egy olyan programja a projektnek, amely több irányból segíti elő a kapcsolatteremtést és az információátadást.  A felsőoktatási tanévüket az Egyesült Királyságban megkezdő fiatalok számára az esemény lehetőséget biztosít, hogy információt kapjanak a brit egyetemi élettel kapcsolatosan, illetve a „A határon túli és külföldön létrejött Tehetségsegítő Információs és Programpontok támogatása” projekt által biztosított lehetőségekről.

A rendezvény az első olyan alkalom, ahol a fiatalok találkozhatnak a programjainkkal és a projekt munkatársaival, így nagyon fontos stratégiai eleme a projektnek. Minden évben már itt kialakulnak azok a kapcsolatok, amelyek a későbbiekben meghatározzák a projekt és a hallgatók közötti közös munkát. Mivel erre az eseményre a már az Egyesült Királyságban tanuló magyar hallgatók is eljönnek, így a résztvevő elsőévesek tőlük első kézből értesülhetnek az egyetemi életről és a kihívásokról.

 

OXBRIDGE

A University of Cambridge – Magyar Hallgatói Szervezete által létrehozott Cambridge - Oxford Alumni Club of Hungary a Cambridge-i és Oxford-i Egyetemen végzett magyar hallgatók Alumni szervezetét jelenti. A szervezet hivatalosan 2018. szeptember 13-án alakult az NTP-TIPP-M-18-0002 azonosítószámú, „A határon túli és külföldön létrejött Tehetségsegítő Információs és Programpontok támogatása” elnevezésű projekt közreműködésével. Az Alumni szervezet fő célkitűzése, hogy elősegítse a fenti egyetemeken végzett hallgatók kapcsolattartását, erősítse a még külföldön élők magyarságtudatát és a végzett, azóta sikeres karriert befutott üzletemberek, tudósok megerősítsék magyarországi kapcsolataikat. Sikereiket elsősorban magyarként érve el, nem csak az ország hírnevét öregbítik, de a kialakuló kapcsolódási pontok akár hazatérésükben is segítik őket. Ezen tehetséges magyarok találkozója a magyar diplomácia kiemelkedő eszközévé válhat, amely segíthet az ország érdekeinek előmozdításában a tagok nemzetközi kapcsolat rendszerén keresztül. A számos Magyarországon élő brit nemzetiségű alumni számára pedig további ismeretségek, együttműködések platformjaként szolgál.

Future: Hungary

A 2016-ban az Egyesült Királyságban tanuló magyar hallgatók kezdeményezésére elindított konferencia minden évben „A határon túli és külföldön létrejött Tehetségsegítő Információs és Programpontok támogatása” c. projekttel együttműködésben valósul meg. A projekt szakmai támogatása mellett minden lehetséges eszközzel segíti az esemény létrejöttét. Az elmúlt években megrendezett konferenciák nagy sikerrel zajlottak, amelyekre az Egyesült Királyság számos egyeteméről érkeztek magyar hallgatók. A rendezvény elsődleges célja, hogy a nagy-britanniai felsőoktatásában résztvevő magyar fiatalokat összekapcsolja a Magyarországon működő vezető, feltörekvő vagy éppen most induló cégekkel és az általuk kínált gyakornoki és pályakezdő lehetőségeivel. Kiemelt cél, hogy évről-évre változatosabb területeket és több szektort mozgasson meg az esemény és minél több magyarországi vállalat képviseltesse magát a rendezvényen. Nem elhanyagolható az igény arra sem, hogy sok hallgató aktívan érdeklődik az állami szférában található lehetőségek iránt is. Az elmúlt évek tapasztalatai szerint a rendezvényen résztvevő hallgatók nagy többsége a végzést követően szeretne Magyarországon elhelyezkedni és ez az esemény kiváló platformot biztosít annak, hogy már tanulmányaik alatt is megismerkedjenek a lehetőségekkel. Másodlagos, de nem elhanyagolható célja, hogy a hallgatók egymással is kapcsolatot létesítsenek, ezzel bővítve kapcsolati hálójukat, mely megkönnyítheti a közösségtudat kialakulását és elősegíti a magyarságtudatuk erősödését.

A konferencia illeszkedve a projekt alapvető célkitűzéseihez, segíti a hallgatókat a magyarországi munka és gyakornoki lehetőségek megismerésében.

 

Volumen

A Volumen elnevezésű program a nyilvános beszéd képzésünk zárórendezvénye. Az Esemény kiemelt célja, hogy a nyilvános beszéd képzésben résztvevő magyar fiatalok közül a legjobban teljesítők bemutathatják, hogy mit és hogyan sajátítottak el a tréning során, egy vizsgabeszéd formájában. Azok a fiatalok, akik lehetőséget kapnak, arra, hogy beszédet tartsanak, saját, személyes történeteiken keresztül prezentálják a megszerzett tudást és azt, hogy az ékesszólás technikáit hogyan tanulták meg. A mai világban elengedhetetlen a nyilvánosság előtt való magabiztos prezentáció, előadás képessége. Ez a rendezvény hozzásegíti a fiatalokat ahhoz, hogy bemutassák tehetségüket. Az eseményre minden évben prominens személyeket is meghív a projekt, ezzel is motiválva a résztvevőket, illetve bemutatni együttműködő partnereinek, illetve elismert szakembereknek a projekt tevékenységét

 

Demo Day

A Vállalkozás ösztönző képzésen szereplő legjobb vállalkozói ötletek egy nemzetközi befektetőkből álló szakmai zsűri előtt mutatkozhatnak be a programot záró Demo Day nevű eseményen.

A fiatalok itt kapnak lehetőséget ötletük reprezentálására, vállalkozási tervük bemutatására.

A vállalkozói tréning elvégzésével a csapatok a korábbi évben 9 millió forintos, inkubációs befektetésért versenyezhettek.

NEMZETI TEHETSÉG KÖZPONT

Nemzeti Tehetség Központ

Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

székhely: 1134 Budapest, Váci út 49.

Telefon: +36 70 643 9365
cégjegyzékszám: 01-09-345481
adószám: 26798819-2-41