NTP-TFV-19-0018

„A Tehetség Alumni közösség

fejlesztése”

NTP-TFV-19-0018

„A Tehetség Alumni közösség fejlesztése”

A program a kiemelkedő tehetségű, a Nemzeti Tehetség Program által kiemelten támogatott fiatalok közösségé válását segítő, 2016 óta az Új Nemzedék Központ gondozásával zajló munkafolyamat következő, meghatározó állomása immár a Nemzeti Tehetség Központ szervezésében.

A program elsődleges célja, hogy felhívja a fiatalok figyelmét arra, hogy milyen lehetőségek rejlenek abban, ha a hozzájuk hasonló, kiemelten tehetséges fiatalokkal összefognak, együttműködnek és segítik egymást. A komplex közösségi tervező program lényege, hogy megtaláljuk és motiváljuk a közösségükért tenni akaró és tudó személyiségeket, és inspiráljuk őket a többszintű és sokszínű kapcsolatok kialakítására. Továbbá, hogy érzékenyítsük őket arra, hogy sikereik gyümölcseiből majd vissza is adjanak annak a közösségnek, amely támogatta tehetségük kibontakozását. Ennek érdekében célunk, hogy közösségi alapú attitűdöt alakítsunk ki a fiatalok körében, és megteremtsük az együttműködésük szervezeti alapjait: egy olyan közösségi segítői rendszert, mely hosszútávon is fenntartható majd. Ennek eléréséhez a legfőbb tevékenységeink és feladataink:

  • Az NFTÖ alumni rendszerének működtetése és továbbfejlesztése. 2017 óta tartunk kapcsolatot a Nemzet Fiatal Tehetségeiért ösztöndíjat nyert ösztöndíjas gyermekekkel és fiatalokkal, és szervezünk programokat számukra. Az NFTÖ ösztöndíjasok csoportja minden évben újabb fiatalokkal bővül. Jelenleg közel 3000 fős a megszólítható potenciális tagság.

  • Mentorprogram szervezése. Az NFTÖ ösztöndíj rendszeren belül elérhető, az idősebb generáció tagjaiból kiválasztott kortárs mentorok és fiatalabb mentoráltak együttműködésének támogatása. A résztvevők szakmai szempontok szerint történő mentorálása, melynek célja a társadalmilag aktív, a közélet iránt érdeklődő fiatalok támogató képzése olyan témákban, mint például közéleti kommunikáció, döntéshozatali folyamatok, projektmenedzsment.

  • Modell értékű ösztönző program kidolgozása. Helyi közösségek szervezése. Helyi igények szerint megvalósuló „Tehetség közösségek” szerveződésének támogatása a közösségi segítők részvételével. Online és személyes kapcsolattartás kereteinek kialakítása. A kiválasztott közösségi segítők munkájának támogatása, online kommunikáció, közösségi média csoportok kialakításának segítése, önszerveződő személyes találkozási alkalmak kezdeményezése.

  • Képzések, tréningek, workshopok. A közösségi tervezés workshopok célja, hogy a közösségért tenni tudó és akaró tagokat (közösségi segítők) megtaláljuk, és elinduljon a helyi közösségek szerveződése, a konkrét helyi, térségi igények feltérképezésének elindítása. A közösségi segítők számára közösségi tervezés képzés a legfontosabb közösségfejlesztési és forrásteremtési módszerekről ad felvilágosítást, a vezetői képzés pedig a mentorok számára a személyes és online mentorálás alapjait átadó képzés. Mindkét célcsoportnál a programba való bevonódás fontos motivációs eszközei a nyilvános beszéd és karriertervezés képzések.

  • Alumni találkozók megszervezése. Az országos hatókörű találkozók a közösségi identitás erősítésének jól bevált eszközei. A találkozókon az eddigi gyakorlatnak megfelelően lehetőséget kapnak az ösztöndíjas fiatalok arra, hogy rövid, frappáns talent speech-ekben bemutassák mivel foglalkoznak. Az előadásuk létrehozásában segítséget kaphatnak a nyilvános beszéd képzés révén is.

A programba a NFTÖ ösztöndíjban részesített, valamint az MTM iskolákban mentorált kiemelkedően tehetséges gyerekek és fiatalok vehetnek részt. Mindkét rendszerbe szakmai kritériumok alapján kidolgozott feltételrendszer szerint kerülhetnek be a fiatalok.

NEMZETI TEHETSÉG KÖZPONT

Nemzeti Tehetség Központ

Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

székhely: 1134 Budapest, Váci út 49.

Telefon: +36 70 643 9365
cégjegyzékszám: 01-09-345481
adószám: 26798819-2-41