NTP-MTM-M-19-0001

„Minősített Tehetséggondozó

Műhelyek hálózatának támogatása

és fejlesztése”

NTP-MTM-M-19-0001

„Minősített Tehetséggondozó Műhelyek hálózatának támogatása és fejlesztése”

Az EFOP-3.2.1-15 számú Tehetségek Magyarországa című kiemelt projekt (mely a fejlesztendő régiókban valósul meg) tevékenységeinek egy része a Közép-Magyarország régióban működő, hazai forrású, Nemzeti Tehetség Program keretében támogatott tükörprojektekkel együttműködésben és összhangban valósul meg, így a tevékenységek országos lefedettsége biztosított. Ilyen tükörprojekt például a Minősített Tehetséggondozó Műhelyek (MTM) országos hálózatának támogatását felölelő program.

A Közép-Magyarország régióban működő MTM-ek elsődleges célja a tehetséges gyermekek, tanulók, fiatalok (beleértve a kettős különlegességű tanulókat) tanulmányi területének, érdeklődési körének megfelelő, emocionális szükségleteit is figyelembe vevő programok megvalósítása.

A projekt célja a Minősített Tehetséggondozó Műhelyek (MTM) országos hálózatának folytatólagos támogatása és fejlesztése a Közép-Magyarország régióban. Az MTM hálózat kialakításának célja volt, hogy minden tehetség az igényeinek legjobban megfelelő fejlesztésben részesüljön, továbbá a környezetében levő más nevelési-oktatási intézményeknek szakmai tanácsadást, konzultációt biztosítson, segítve a tehetségbarát környezet kialakítását.

A Nemzeti Tehetség Központ a Közép-Magyarország régióban működő Minősített Tehetséggondozó Műhelyek számára komplex szolgáltatási csomagot kíván kidolgozni és felajánlani. Ennek a komplex szolgáltatási csomagnak a fontosabb elemei a következők:

  • műhelybeszélgetések megszervezése, megvalósítása az MTM-ek mintaintézményi tevékenységének (pl. jó gyakorlatok terjesztése, hálózati együttműködése) támogatása, illetve az MTM-ek szakembereinek továbbképzése, tapasztalatcseréje érdekében;

  • képzésszervezés: a tehetséggondozás, tehetségfejlesztés témakörében akkreditált pedagógus-továbbképzés biztosítása az MTM-ek tehetséggondozással foglalkozó szakemberei számára;

  • a tehetséggondozást segítő tárgyi eszközök beszerzése és az MTM-ek számára haszonkölcsön-szerződés formájában való biztosítása;

  • a tehetségmentorok részére folyamat-tanácsadás biztosítása;

  • tehetséggondozó programok megvalósítása;

  • tehetséggondozó programok támogatása személyszállítással: az MTM-ek számára nehézséget jelent iskolán kívül vagy távolabbi helyszíneken tehetséggondozó programok megvalósítása, aminek megkönnyítése érdekében a jelen projektidőszakban új elemként bevezetésre kerül az intézmények által szervezett kihelyezett tehetséggondozó programok, gazdagító programok, valamint tanulmányutak útiköltség-térítéssel történő támogatása;

  • ösztöndíjtámogatás: a Közép-Magyarország régió MTM-jei számára a program alatt új elemként ösztöndíjprogramot biztosítunk, mely alapján minden intézmény 3-3 tanulót ösztöndíj-támogatásra javasolhat a projektidőszak folyamán;

 

MTM-ek találkozója: szintén új elemként került a programba az idei évben az MTM intézmények találkozója, amellyel célunk az intézményhálózat tehetségszakmai ismereteinek bővülése a horizontális tanulás és az országos szintű szakmai fórum lehetőségének biztosításával.

NEMZETI TEHETSÉG KÖZPONT

Nemzeti Tehetség Központ

Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

székhely: 1134 Budapest, Váci út 49.

Telefon: +36 70 643 9365
cégjegyzékszám: 01-09-345481
adószám: 26798819-2-41