NTP-MTM-M-19-0001

„Minősített Tehetséggondozó

Műhelyek hálózatának támogatása

és fejlesztése”

NTP-MTM-M-19-0001

„Minősített Tehetséggondozó Műhelyek hálózatának támogatása és fejlesztése”

Az EFOP-3.2.1-15 számú Tehetségek Magyarországa című kiemelt projekt (mely a fejlesztendő régiókban valósul meg) tevékenységeinek egy része a Közép-Magyarország régióban működő, hazai forrású, Nemzeti Tehetség Program keretében támogatott tükörprojektekkel együttműködésben és összhangban valósul meg, így a tevékenységek országos lefedettsége biztosított. Ilyen tükörprojekt például a Minősített Tehetséggondozó Műhelyek (MTM) országos hálózatának támogatását felölelő program.

 

A Közép-Magyarország régióban működő MTM-ek elsődleges célja a tehetséges gyermekek, tanulók, fiatalok (beleértve a kettős különlegességű tanulókat) tanulmányi területének, érdeklődési körének megfelelő, emocionális szükségleteit is figyelembe vevő programok megvalósítása.

A projekt célja a Minősített Tehetséggondozó Műhelyek (MTM) országos hálózatának folytatólagos támogatása és fejlesztése a Közép-Magyarország régióban. Az MTM hálózat kialakításának célja volt, hogy minden tehetség az igényeinek legjobban megfelelő fejlesztésben részesüljön, továbbá a környezetében levő más nevelési-oktatási intézményeknek szakmai tanácsadást, konzultációt biztosítson, segítve a tehetségbarát környezet kialakítását.

A Nemzeti Tehetség Központ a Közép-Magyarország régióban működő Minősített Tehetséggondozó Műhelyek számára komplex szolgáltatási csomagot kíván kidolgozni és felajánlani. Ennek a komplex szolgáltatási csomagnak a fontosabb elemei a következők:

  • műhelybeszélgetések megszervezése, megvalósítása az MTM-ek mintaintézményi tevékenységének (pl. jó gyakorlatok terjesztése, hálózati együttműködése) támogatása, illetve az MTM-ek szakembereinek továbbképzése, tapasztalatcseréje érdekében;

  • képzésszervezés: a tehetséggondozás, tehetségfejlesztés témakörében akkreditált pedagógus-továbbképzés biztosítása az MTM-ek tehetséggondozással foglalkozó szakemberei számára;

  • a tehetséggondozást segítő tárgyi eszközök beszerzése és az MTM-ek számára haszonkölcsön-szerződés formájában való biztosítása;

  • a tehetségmentorok részére folyamat-tanácsadás biztosítása;

  • tehetséggondozó programok megvalósítása;

  • tehetséggondozó programok támogatása személyszállítással: az MTM-ek számára nehézséget jelent iskolán kívül vagy távolabbi helyszíneken tehetséggondozó programok megvalósítása, aminek megkönnyítése érdekében a jelen projektidőszakban új elemként bevezetésre kerül az intézmények által szervezett kihelyezett tehetséggondozó programok, gazdagító programok, valamint tanulmányutak útiköltség-térítéssel történő támogatása;

  • ösztöndíjtámogatás: a Közép-Magyarország régió MTM-jei számára a program alatt új elemként ösztöndíjprogramot biztosítunk, mely alapján minden intézmény 3-3 tanulót ösztöndíj-támogatásra javasolhat a projektidőszak folyamán;

 

MTM-ek találkozója: szintén új elemként került a programba az idei évben az MTM intézmények találkozója, amellyel célunk az intézményhálózat tehetségszakmai ismereteinek bővülése a horizontális tanulás és az országos szintű szakmai fórum lehetőségének biztosításával.

Pályázati felhívás

 

JELENTKEZÉS MINŐSÍTETT TEHETSÉGGONDOZÓ MŰHELY ÖSZTÖNDÍJRA
Minősített Tehetséggondozó Műhelyek tanulói részére 2020. április 06.

NEMZETI TEHETSÉG KÖZPONT

Nemzeti Tehetség Központ

Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

székhely: 1134 Budapest, Váci út 49.

Telefon: +36 70 643 9365
cégjegyzékszám: 01-09-345481
adószám: 26798819-2-41