NEMZETI TEHETSÉG KÖZPONT

Nemzeti Tehetség Központ

Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

székhely: 1134 Budapest, Váci út 49.

Telefon: +36 70 643 9365
cégjegyzékszám: 01-09-345481
adószám: 26798819-2-41

 
A Nemzeti Tehetség Központ Nonprofit Kft. az EFOP-3.2.1 Tehetségek Magyarországa projekt keretében konferenciát szervezett „Kövesd a tehetséget!” címmel 2020. február 20-án, Budapesten.

2020. január 13-án az ELTE Trefort Ágoston Gyakorló Gimnáziumban ADHD-s és egyéb
tanulási, koncentrálási, magatartászavarokkal küzdő gyerekekkel kapcsolatos előadások
és workshopok kerültek megrendezésre.

A tehetséggondozás komplexitásáról és kihívásairól szólt az ELTE Trefort Ágoston Gyakorló
Gimnázium rendezvénye az ADHD érintettség, valamint az autizmus spektrumzavar látens
és a szembetűnő esetei kapcsán.

ELMÉLET ÉS REALITÁS A TANULÁSI NEHÉZSÉGEKKEL KÜZDŐ

GYEREKEK TEHETSÉGGONDOZÁSÁBAN

Az előadások és workshopok során a tantestület tagjai átfogó képet kaptak a téma
összetettségéről, megismerték az aktuális tudományos megközelítéseket, és saját
tapasztalataik fényében reflektálhattak az elhangzottakra. Az ADHD-val és az autizmus
spektrumzavarral küzdő tanulók száma minden iskolatípusban folyamatosan és
érzékelhetően növekszik, ezenkívül a jelenlegi tanárképzési szerkezetből még hiányoznak
az SNI területei és az azokra adható releváns válaszok, ezért hiánypótlónak számított a
rendezvény.

FÓKUSZBAN A MOTIVÁCIÓ ÉS A PSZICHÉS ZAVAROK

A délután egy elméleti és egy gyakorlati blokkból állt, az elméleti előadások
gondolatébresztőként is szolgáltak a későbbi workshopok előkészítéséhez.

A három előadásból kettőt szakértő előadók tartottak. Dr. Csiky Miklós elismert
gyermekpszichológus és Őszi Tamásné, az Autizmus Alapítvány előadója, a sajátos
nevelési helyzetekről, kihívásokról tartott műhelymunka-foglalkozásokat.

A harmadik workshopot a gimnázium iskolapszichológusa és szociális munkása közösen
tartotta, melynek témái a motiváció, a kettős különlegesség, a pszichés zavarok
kapcsolatai és határai voltak.

ÚJ, EGYEDÜLÁLLÓ
TESZTEKKEL SEGÍTÜNK
MEGTALÁLNI A TEHETSÉGET

Az EFOP-3.2.1. projekt keretében, kiváló kutató
szakemberek, pedagógusok részvételével, országos
reprezentatív mintán végzett sztenderdizálás eredmé-
nyeként elkészültek a vizuális és verbális feladatokat
tartalmazó kreativitástesztek, valamint a kérdőíves
kitöltést igénylő tehetség értékelő skálák. A szakmai
fejlesztő munka arra irányult, hogy hiánypótló, új,
korszerű, megbízható és érvényes mérőeszközöket
kapjanak kézhez a tehetséggondozásban részt vevő
szakemberek.

 

Tesztek nélkül a kiemelkedő kreatív képességek a problémamegoldásra szánt feladatok jellege
miatt többnyire észrevétlenek maradnak a mindennapi pedagógiai gyakorlat számára. Pedig a
kreativitás a fiatal években és a felnőtt korban is az egyik legfontosabb összetevője a tehetségnek,
és egyre nagyobb a szerepe a munkavállalói készségek értékelésekor

Az elmúlt két évtizedben a hazai szakemberek a kreativitás
mérésekor csak bizonytalan érvényességű, elavult tesztnormákra
támaszkodhattak, melyek mindössze a 16–17 éves tanulókra voltak
érvényesek. A tesztfejlesztéssel most új feladatokkal, korszerűsített
normákkal, a 7-18 évesek széles életkori spektrumában válhat
valóra a tehetségazonosítás, így a fejlesztés során mind a
pedagógusok, mind az érintett szülők számára több idő,
megalapozottabb háttér áll rendelkezésre.

Mostantól a Nemzeti Tehetség Központ együttműködő intézményeiben a Minősített Tehetség-
gondozó Műhelyekben kreativitástesztet alkalmazó pszichológus közreműködésével elérhető
közelségbe kerül ennek az igen fontos, de rejtőzködő képességnek a feltárása. Az értékelő skálák

a kutatásban részt vevő pedagógusok tapasztalataira és megfigyeléseire
alapozva 14 tehetségterületen segítik elő a tehetségazonosítást, további 3 skála pedig a tanulók
motivációs állapotáról nyújt információkat. Az értékelő skálák olyan tehetségterületeket is felölelnek,
amelyek képességtesztekkel vagy kompetenciatesztekkel nem mérhetők. A tesztek alkalmazásával
a 11–18 éves, kiemelkedő készségekkel, tehetséggel rendelkező tanulókat strukturált rendszerben
tudják a szakemberek felismerni és segíteni abban, hogy képességeik maximumát teljesítsék

A kidolgozott tesztek nem jöhettek volna létre a közreműködő általános és középiskolák
elhivatott pedagógusai nélkül, így Dr. Lantos Krisztina, a Nemzeti Tehetség Központ ügyvezetője minden konvergencia régióban működő Minősített Tehetséggondozó Műhely részére

egy kreativitásteszt-csomagot és egy értékelő skála tesztcsomagot adott át.