NTP-KTSZT-M-19-0002

 "Tehetséggondozó szakemberek

   Bonis-Bona"

NTP-KTSZT-M-19-0002

„Tehetséggondozó szakemberek

Bonis-Bona"

Meggyőződésünk – és egyes kutatásaink is ezt támasztják alá –, hogy a tehetséggondozás kulcsszereplői, akiken a legtöbb múlik, a pedagógusok. Lehet bármilyen megalapozott egy-egy szakmai program, lehet bármennyire is kidolgozott egy jó gyakorlat, a lelkesedését, szakmai tudását, idejét és energiáit nem kímélő tanárokon múlik, hogy mindezek sikeresen működnek-e. Éppen ezért fontos, hogy a kiemelkedő tehetséggondozó munkát végző pedagógusok méltó elismerésben részesüljenek.

A program lényege, hogy a tehetséggondozással foglalkozó szakemberek számára anyagi és erkölcsi elismerést nyújtson növelve ezzel a szakterület társadalmi elismertségét. A program keretében erkölcsi és anyagi elismerésben részesülnek azok a hazai és határon túli tehetséggondozó szakemberek, akik köznevelési intézményekben, a felsőoktatásban, illetve civil szervezetekben több éve kiemelkedően magas színvonalú munkát végeznek a nemzet tehetségeinek kibontakoztatása érdekében. Azon szervezetek és önkormányzatok munkáját is szeretnénk elismerni, amelyek kiemelkedő színvonalú tehetséggondozó munkát végeznek.

 

Ennek érdekében „Bonis Bona – A nemzet tehetségeiért” díj néven elismerésben részesítjük a tehetséggondozásban kiemelkedő munkát végző magyarországi és határon túli magyar köznevelési intézményekben, felsőoktatásban, tehetséggondozó szervezetekben dolgozó szakembereket és a tehetséggondozás területén működő szervezeteket. A díj egyszerre szakmai elismerés, hisz kollégák, tanítványok és szakmai bizottságok ítélik oda, ugyanakkor társadalmi elismerés is, hiszen 3 kategória esetében a jelölés nyílt bárki számára.

 

A program másik pillére az OKTV-n eredményes tanulók felkészítő tanárainak elismerése, a Nemzeti Tehetség Program részeként alapított „Kiváló versenyfelkészítő” díj átadásának menedzselése az OKTV Díjátadó Ünnepség keretében. A „Kiváló versenyfelkészítő” díjat olyan versenyfelkészítő szakemberek kapják, akik sikeresen támogatták diákjaikat, segítették őket kiemelkedő teljesítmények elérésében. A program fő üzenete, hogy a diákok sikere mögött ismerjük el a tanárok sikerét is. A díjat minden évben 40 fő veheti át. Az OKTV versenyfelkészítő tanárainak felterjesztési folyamatát az Oktatási Hivatal végzi.

 

A program harmadik pillére azon önkormányzatok elismerésben részesítése, amelyek alapfeladatukon túl aktív tevékenységükkel segítik a tehetséges fiatalok felkutatását, támogatását, példamutató együttműködést folytatnak a tehetséggondozó szervezetekkel. A Tehetségbarát Önkormányzat díjra valamennyi önkormányzat pályázhat tehetségtámogató tevékenységekkel, jógyakorlatokkal. A nyertesek kiválasztását a pályázati felhívásban megjelölt intézmények, szakmai szerveztek képviselői végzik. A díj ünnepélyes átadása a tervek szerint az Országos Tehetséggálán valósul meg. A cím jelentősége, hogy a nevelési-oktatási intézmények és szervezetek mellett felhívja a figyelmet arra, hogy a tehetségbarát környezet és társadalom kialakításában jelentős szerepe van a helyi önkormányzatoknak.

NEMZETI TEHETSÉG KÖZPONT

Nemzeti Tehetség Központ

Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

székhely: 1134 Budapest, Váci út 49.

Telefon: +36 70 643 9365
cégjegyzékszám: 01-09-345481
adószám: 26798819-2-41