NEMZETI TEHETSÉG KÖZPONT

Nemzeti Tehetség Központ

Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

székhely: 1134 Budapest, Váci út 49.

Telefon: +36 70 643 9365
cégjegyzékszám: 01-09-345481
adószám: 26798819-2-41

 

P R O J E K T E K

people-looking-at-laptop-computer-159539
piano-3957650_640_2 (1).jpg
Pacsizós_nőci_és_gyerek.jpg
man-in-black-and-white-polo-shirt-beside
woman-standing-in-hallway-while-holding-
woman-in-gray-cardigan-playing-a-violin-
photography-of-people-graduating-1205651
London.jpg

A K T U Á L I S  P Á L Y Á Z A T A I N K

Aktuális pályázataink
részletes leírását
a pályázat nevére
kattintva érheti el!
 

K A P C S O L Ó D Ó   O L D A L A K

 

R Ó L U N K

A Magyar Állam 100%-os tulajdonában álló Új Nemzedék Központ Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaságból kiválással jött létre 2019. október 1-i hatállyal a Nemzeti Tehetség Központ Nonprofit Kft., a Magyar Állam tulajdonosi jogait az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2018. (VI.25.) NVTNM rendelet alapján gyakorló Emberi Erőforrások Minisztériuma által meghozott IX/2019. sz. alapítói határozatával.

Dr. Lantos Krisztina
ügyvezető
 
K A P CS O L A T