NEMZETI TEHETSÉG KÖZPONT

N E M Z E T I T E H E T S É G K Ö Z P O N T

Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

székhely: 1134 Budapest, Váci út 49.

Telefon: +36 70 643 9365
cégjegyzékszám: 01-09-345481
adószám: 26798819-2-41

P R O J E K T E K

 

K A P C S O L Ó D Ó   O L D A L A K

 

R Ó L U N K

A Magyar állam 100%-os tulajdonában álló Új Nemzedék Központ Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaságból kiválással jött létre 2019. október 1-i hatállyal a Nemzeti Tehetség Központ Nonprofit Kft. a Magyar Állam tulajdonosi jogait az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2018. (VI.25.) NVTNM rendelet alapján gyakorló Emberi Erőforrások Minisztériuma által meghozott IX/2019. sz. alapítói határozatával.

Dr. Lantos Krisztina
Ügyvezető
 
K A P C S O L A T